Disclaimer

Disclaimer_onlinecasinolijst.be

Welkom bij onlinecasinolijst.be! Hier bij onlinecasinolijst.be zullen wij u voorzien van belangrijke informatie voor uw online-gokervaring – nieuws, informatie over bonussen, casino-beoordelingen en spelhandleidingen. Wij doen ons best om altijd de allerlaatste en accurate informatie aan te bieden die te allen tijde ethisch en fair is.

Door het gebruik van deze site gaat u akkoord om zich te houden aan de bepalingen en voorwaarden van de site. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en raden u aan om van tijd tot tijd terug te komen naar deze pagina om de updates te controleren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolledige informatie die kan worden gevonden op de website. U gaat ermee akkoord om deze dienst te gebruiken op eigen risico. Wij behouden ons het recht voor om informatie op de website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aan het individu om contact op te nemen met het casino om alle informatie te bevestigen.

U moet ervoor zorgen om te voldoen aan de wetgeving voor online-gokken in uw rechtsgebied, met inbegrip van de wettelijke leeftijd te hebben bereikt voor het gokken in uw rechtsgebied. Het is aan het individu om te voldoen aan deze wetten.

Onlinecasinolijst.bezal niet verantwoordelijk worden gehouden voor geldverlies, tijdens het wedden bij een online-casino. De persoon aanvaardt dat geld verloren kan gaan tijdens een weddenschap. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele discrepanties die kunnen ontstaan ​​tussen u en de online-goksite na een link van onlinecasinolijst.be te hebben gevolgd.

Het is de verantwoordelijkheid van de speler zélf om direct contact op te nemen met het casino om in aanmerking te komen voor een bonus. Onlinecasinolijst.beis niet verantwoordelijk voor enige informatie met betrekking tot bonussen op de site en hoe ze van toepassing zijn op de individuele speler. Onlinecasinolijst.beheeft redelijke inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site correct zijn. Spelers zijn zelf verantwoordelijk om alle gegevens rechtstreeks bij het casino te verifiëren.

Gebruik van de website en de inhoud ervan is op eigen risico van de speler. Onlinecasinolijst.begarandeert niet dat de site vrij is van virussen of andere destructieve of besmettende eigenschappen of dat de communicatie naar of van de site veilig zal zijn.

In geen geval zullen Onlinecasinolijst.beof haar leveranciers, bestuurders of functionarissen of werknemers of agenten aansprakelijk kunnen worden gesteld op enigerlei wijze voor schade van welke aard dan ook met betrekking tot uw gebruik, gebrek aan gebruik van of vertrouwen in de website.

De website en alle inhoud ervan, met inbegrip van informatie, namen, logo’s, iconen, tekeningen en afbeeldingen zijn beschermd onder het auteursrecht en de intellectuele eigendomswetten en verdragsbepalingen. Alle informatie en inhoud van deze website is eigendom van Onlinecasinolijst.be.

U gaat accoord dat uw toegang tot de website en de inhoud uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik is en niet voor commerciële redenen of te goede aan enige andere persoon of entiteit. Aan u zijn geen licenties of rechten verleend met betrekking tot de website en de inhoud ervan. Ieder gebruik van de website, in welke vorm dan ook, is strikt verboden.

Spelers gaan ermee akkoord elke informatie op deze site niet te kopiëren, op te slaan, te distribueren of te verzenden. De inhoud van deze site mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, met inbegrip van krassen, voor gebruik op andere sites.

Onlinecasinolijst.bestimuleert spelers om te beseffen dat na verloop van tijd het huis altijd wint. Alle informatie op deze website is alleen voor vermaak doeleinden.